A - ĐỒNG Ý VỚI CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG


Khi sử dụng các dịch vụ do Công ty trách nhiệm hữu hạn Ambition Vietnam ("AMV") cung cấp trên https://ambidon.com ("Trang web"), bạn đồng ý không:

• Vi phạm bất kỳ luật, quy chế hoặc quy định nào;

• Vi phạm bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của bất kỳ bên nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở AMV;

• Bán hàng giả;

• Bán bất kỳ hàng hóa hoặc cung cấp bất kỳ dịch vụ bị cấm theo pháp luật;

• Tham gia vào các hoạt động rửa tiền;

• Tham gia vào các hoạt động đánh bạc;

• Tham gia vào bất kỳ hoạt động vô đạo đức hoặc có khả năng là hoạt động vô đạo đức, bao gồm nhưng không giới hạn ở mại dâm và khiêu dâm;

• Mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc tuyên bố sai hoặc nói cách khác xuyên tạc mối liên kết của bạn với một người hoặc tổ chức;

• Hành động theo cách phỉ báng, bôi nhọ, đe dọa hoặc quấy rối;

• Cung cấp thông tin sai , không chính xác hoặc sai lệch;

• Tham gia vào các hoạt động và / hoặc giao dịch có khả năng gian lận, đáng ngờ hoặc bất hợp pháp;

• "Theo dõi" hoặc quấy rối người dùng khác của Trang web ("Người dùng");

• Gửi email không mong muốn tới bất kỳ Người dùng nào hoặc sử dụng các dịch vụ của AMV để thu tiền thanh toán để gửi hoặc hỗ trợ gửi email không mong muốn cho bên thứ ba

• Tiết lộ hoặc phân phối thông tin cá nhân của người dùng khác cho bên thứ ba hoặc sử dụng thông tin đó cho mục đích tiếp thị mà không có sự đồng ý rõ ràng của Người dùng đó;

• Thực hiện bất kỳ hành động áp đặt nào không hợp lý hoặc không tương xứng lên cơ sở hạ tầng của AMV;

• Tải lên hoặc gây ra để tải lên, bất kỳ nội dung nào lên Trang web có chứa vi-rút hoặc bất kỳ mục nào khác có thể làm hỏng, can thiệp hoặc ảnh hưởng xấu hoặc cản trở truy cập vào Trang web;

• Tham gia, cũng không khiến người dùng khác tham gia, spam, lừa đảo, không đúng cách, độc hại hoặc, theo quyết định tuyệt đối của AMV, nhấp chuột gian lận, hiển thị hoặc các hoạt động tiếp thị liên quan đến Trang web;

• Theo quyết định tuyệt đối của AMV, phản ánh kém hoặc làm mờ danh tiếng của AMV;

• Sửa đổi, điều chỉnh, định dạng lại, biên dịch lại, truyền tải, xuất bản, cấp phép, đảo ngược, tháo rời, tái cấu trúc, dịch ngược, sao chép hoặc tạo các tác phẩm phái sinh, chuyển hoặc bán bất kỳ dịch vụ nào trên Trang web hoặc một phần của chúng, bao gồm mã nguồn hoặc thuật toán, ngoại trừ được AMV ủy quyền rõ ràng bằng văn bản, hoặc trong phạm vi được pháp luật cho phép;

• Thay đổi, xóa, che hoặc làm mất đi bất kỳ nhận dạng, nhãn hiệu, bản quyền hoặc thông báo nào khác từ bất kỳ khía cạnh nào của các dịch vụ trên Trang web;

• Sử dụng bất kỳ phần mềm tự động, hack, mod hoặc bất kỳ phần mềm bên thứ ba trái phép nào khác được thiết kế để truy cập, thu thập dữ liệu hoặc thu thập từ các dịch vụ của AMV; và

• Sử dụng bất kỳ phần mềm bên thứ ba trái phép nào chặn, khai thác mỏ hay cách khác thu thập thông tin từ hoặc thông qua AMV.

 

B - CHÍNH SÁCH BẢO MẬT


Công ty trách nhiệm hữu hạn Ambition Việt Nam ("chúng tôi" hoặc "đối với chúng tôi" hoặc của chúng tôi) là nhà điều hành https://ambidon.com ("Trang web") và chúng tôi cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.

Chính sách bảo mật này đưa ra cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ, xử lý và quản lý thông tin cá nhân. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web, đăng ký dịch vụ của chúng tôi hoặc ký kết thỏa thuận với chúng tôi liên quan đến Trang web, bạn sẽ được đọc và đồng ý với các điều khoản thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ, xử lý và xử lý thông tin cá nhân của bạn phù hợp với Chính sách quyền riêng tư này. Chính sách bảo mật này bao gồm việc sử dụng trang web và bất kỳ cách nào khác bạn có thể kết nối hoặc tương tác với chúng tôi thông qua việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, sau đây gọi chung là Dịch vụ.

Vui lòng đọc kỹ phần sau để hiểu chính sách và hoạt động của chúng tôi đối với dữ liệu cá nhân của bạn và cách chúng tôi sẽ xử lý nó. Trừ khi bị hạn chế bởi luật hiện hành, bạn đồng ý rằng bất kỳ và tất cả dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn do chúng tôi thu thập hoặc do bạn cung cấp theo thời gian có thể được sử dụng, xử lý và tiết lộ cho các mục đích và cho những người như được nêu trong Chính sách bảo mật này . Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách quyền riêng tư này bất cứ lúc nào bằng cách đăng phiên bản sửa đổi trên Trang web. Mặc dù chúng tôi nỗ lực gửi thông báo cá nhân mỗi khi chính sách được sửa đổi, bạn sẽ được coi là đã thừa nhận và đồng ý với Chính sách bảo mật đã sửa đổi nếu bạn tiếp tục sử dụng Trang web hoặc các dịch vụ của chúng tôi sau khi các thay đổi có hiệu lực. Bạn được nhắc kiểm tra trang web này theo thời gian để cập nhật Chính sách bảo mật này.

THU THẬP SỐ LIỆU CÁ NHÂN

Khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập nhiều thông tin về bạn,từ thiết bị của bạn và sự tương tác của bạn với Dịch vụ. Một số thông tin được dùng để nhận dạng bạn một cách trực tiếp hoặc có thể được sử dụng để nhận dạng bạn một cách gián tiếp khi kết hợp với dữ liệu khác. Nếu bạn truy cập bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi thông qua một trang mạng xã hội như Facebook, chúng tôi sẽ thu thập thông tin hạn chế do trang mạng xã hội đó cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn như tên người dùng, ID trang web và địa chỉ email.

CÁCH CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân về bạn từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

• Đăng ký sử dụng Trang web hoặc các dịch vụ của chúng thông qua tài khoản của bạn trên Trang web;

• Đăng nhập để sử dụng Trang web của chúng tôi thông qua tài khoản trang mạng xã hội của bạn (gọi là MXH);

• Đăng ký để nhận Thông báo / tài liệu điện tử và điền vào các biểu mẫu, khảo sát ứng dụng hoặc nghiên cứu, tham gia các chương trình khuyến mãi và thi đấu trên Trang web hoặc trang web của các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi;

• Liên hệ với chúng tôi hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi vì bất kỳ lý do nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, báo cáo sự cố với Trang web, yêu cầu các dịch vụ tiếp theo hoặc tìm kiếm sự trợ giúp của chúng tôi;

• Đăng hoặc đóng góp tài liệu trên trang web của chúng tôi;

• Bằng cách tiết lộ thông tin cho các cơ quan thu nợ để thu hồi bất kỳ khoản tiền nào bạn nợ chúng tôi; và

• Đăng ký cơ hội việc làm với chúng tôi, thông qua trang web MXH (tức là LinkedIn) hoặc thông qua các người tham khảo được chỉ định của bạn.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn thông qua các cơ quan liên quan của chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ và bên thứ ba của chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm tốt hơn hoặc phù hợp hơn cho bạn.

CÁCH SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập phần lớn cho mục đích cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ mà bạn đã yêu cầu, trả lời các câu hỏi của bạn, tạo và duy trì tài khoản của bạn, đảm bảo bạn tuân thủ và tôn trọng các điều khoản sử dụng trang web của chúng tôi.

Cụ thể hơn, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân đã thu thập để:

• đảm bảo rằng nội dung từ các trang web được trình bày theo cách hiệu quả nhất cho bạn và cho máy tính của bạn;

• cung cấp một dịch vụ hoặc sản phẩm tốt hơn hoặc phù hợp hơn cho bạn, ví dụ bằng cách tự động điền các biểu mẫu trên Trang web khi bạn yêu cầu;

• kết hợp thông tin cá nhân của bạn với thông tin mà chúng tôi đã thu thập từ các nhà cung cấp dịch vụ, bên thứ ba, cookie hoặc đèn hiệu web để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt hơn hoặc phù hợp hơn và được cá nhân hóa để cải thiện chất lượng dịch vụ và dịch vụ của bên thứ ba. Ví dụ: chúng tôi có thể kết hợp dữ liệu hành vi mà chúng tôi đã thu thập về bạn thông qua việc sử dụng cookie hoặc đèn hiệu web và kết hợp nó với thông tin cá nhân của bạn từ các yêu cầu bạn gửi cho bên thứ ba thông qua Trang web của chúng tôi;

• cá nhân hóa và tùy chỉnh các dịch vụ, trải nghiệm, quảng cáo,nội dung mà bạn xem và tham gia trên Trang web hoặc trang web của các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác kinh doanh của chúng tôi;

• trả lời hoặc cung cấp cho bạn dịch vụ, sản phẩm, thông tin và hỗ trợ mà bạn yêu cầu từ chúng tôi;

• liên hệ với bạn để tiến hành khảo sát, nghiên cứu và phản hồi về các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi hoặc Trang web;

• xác minh danh tính của bạn khi bạn đăng ký hoặc đăng nhập vào trang web của chúng tôi thông qua tài khoản MXH của bạn và nhắc nhở bạn về mật khẩu và tên người dùng của bạn;

• cho phép bạn tham gia các tính năng tương tác các dịch vụ của chúng tôi, khi bạn chọn làm như vậy;

• Giúp thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi phát sinh từ bất kỳ hợp đồng nào được ký kết giữa bạn và chúng tôi;

• thông báo cho bạn về những thay đổi đối với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi; và

• sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong tiếp thị trực tiếp và / hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho người khác để đạt được và / hoặc để người đó sử dụng trong tiếp thị trực tiếp như được nêu trong phần SỬ DỤNG VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN ĐỂ TIẾP THỊ MỤC TIÊU CỦA BẠN bên dưới. Nếu bạn gửi thông tin cá nhân cho chúng tôi liên quan đến cơ hội việc làm với chúng tôi, chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

• xem xét bạn cho vị trí mà bạn đã gửi thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi hoặc bất kỳ vị trí nào khác hoặc sẽ có sẵn trong tương lai;

• trả lời bạn liên quan đến bất kỳ ứng dụng nào trong tương lai bạn thực hiện cho một cơ hội việc làm với chúng tôi; và

• liên hệ với người tham khảo của bạn để thu thập thông tin mà bạn đã đồng ý cho chúng tôi thu thập về bạn để xem xét bạn về các cơ hội việc làm với chúng tôi.

SỬ DỤNG VÀ TIẾT LỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN CHO MỤC ĐÍCH TIẾP THỊ

Chúng tôi có thể:

• sử dụng thông tin cá nhân của bạn (ví dụ như tên, địa chỉ cư trú, số điện thoại di động, số điện thoại cố định và địa chỉ email) để cung cấp cho bạn thông tin về ưu đãi, khuyến mãi, hàng hóa hoặc dịch vụ và để tiếp thị trực tiếp bất động sản, đầu tư và / hoặc sản phẩm tài chính / dịch vụ (và chúng tôi không được sử dụng thông tin cá nhân của bạn trừ khi chúng tôi nhận được sự đồng ý của bạn), điều mà chúng tôi tin rằng có thể bạn quan tâm; và

• cung cấp thông tin cá nhân của bạn (bao gồm tên, địa chỉ cư trú, số điện thoại di động, số điện thoại cố định và địa chỉ email) cho (i) đại lý hoặc đại lý bất động sản, nhà phát triển bất động sản, nhà xây dựng, nhà điều hành cộng đồng hưu trí, chủ nhà, nhà cung cấp tài chính và đầu tư có danh sách hoặc quảng cáo trên trang web của chúng tôi và bạn đã yêu cầu thông tin bằng cách gửi yêu cầu; và (ii) nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi (để họ có thể cung cấp cho bạn các sản phẩm hoặc dịch vụ thay mặt chúng tôi hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đã yêu cầu trực tiếp từ họ hoặc để giúp chúng tôi cung cấp cho bạn các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi) để đạt được và / hoặc để người đó sử dụng trong tiếp thị trực tiếp bất động sản, đầu tư và / hoặc các sản phẩm / dịch vụ tài chính (và chúng tôi không thể cung cấp dữ liệu trừ khi chúng tôi nhận được sự đồng ý bằng văn bản của bạn đối với điều khoản dự định); và

• chia sẻ thông tin của bạn (ví dụ như tên, địa chỉ cư trú, số điện thoại di động, số điện thoại cố định và địa chỉ email) với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi và các bên thứ ba khác (là khách hàng hoặc công ty dịch vụ tài chính, nhà cung cấp dịch vụ đầu tư và nhà cung cấp dịch vụ viễn thông) để họ có thể cung cấp cho bạn các sản phẩm hoặc dịch vụ thay mặt chúng tôi hoặc giúp chúng tôi cung cấp cho bạn các sản phẩm hoặc dịch vụ được yêu cầu bao gồm liên hệ với bạn liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ.

• Chúng tôi không được sử dụng thông tin cá nhân của bạn hoặc chia sẻ thông tin của bạn với người khác để tiếp thị trực tiếp trừ khi chúng tôi nhận được sự đồng ý của bạn. Hơn nữa, chúng tôi vẫn sẽ tiếp nhận yêu cầu của bạn về việc không sử dụng thông tin cá nhân để tiếp thị trực tiếp trong tương lai.

ĐỐI TƯỢNG CHÚNG TÔI TIẾT LỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn:

• cho các đại lý hoặc đại lý bất động sản, nhà phát triển bất động sản, nhà xây dựng, nhà điều hành cộng đồng hưu trí, chủ nhà, nhà cung cấp tài chính và đầu tư có danh sách hoặc quảng cáo trên trang web của chúng tôi và bạn đã yêu cầu thông tin bằng cách gửi yêu cầu;

• cho các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi (là khách hàng hoặc công ty dịch vụ tài chính, nhà cung cấp dịch vụ đầu tư và nhà cung cấp dịch vụ viễn thông của chúng tôi) để họ có thể cung cấp cho bạn các sản phẩm hoặc dịch vụ thay mặt chúng tôi hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đã yêu cầu trực tiếp từ họ hoặc giúp chúng tôi cung cấp cho bạn các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi (bao gồm cả nếu bạn là cổ đông, để chia sẻ nhà đăng ký và nhà cung cấp dịch vụ quản lý gói chia sẻ). Nếu bạn đã đăng ký một dịch vụ thông qua hệ điều hành trên thiết bị di động của bạn (bao gồm, nhưng không giới hạn ở dịch vụ Google Hiện hành của Google), chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin như lịch sử tìm kiếm của bạn cho Google. Bạn có thể từ chối chúng tôi cung cấp thông tin đó cho Google thông qua hệ điều hành trên thiết bị di động của bạn;

• cho các bên thứ ba nơi bạn đã yêu cầu thông tin, dịch vụ hoặc sản phẩm từ họ;

• kết hợp với việc bán hoặc chuyển nhượng tương tự của một doanh nghiệp;

• công chúng, chính phủ hoặc cơ quan quản lý có liên quan, đại diện pháp lý của chúng tôi hoặc các bên liên quan khác, trong những tình huống đặc biệt mà chúng tôi có lý do để tin rằng tiết lộ thông tin cá nhân của bạn là cần thiết để giúp xác định, liên hệ hoặc đưa ra hành động pháp lý chống lại bất kỳ ai làm tổn thương, gây thương tích hoặc can thiệp ( cố ý hoặc vô ý) với quyền hoặc tài sản của chúng tôi, người dùng hoặc bất kỳ ai khác có thể bị tổn hại bởi các hoạt động đó; và

• trong trường hợp chúng tôi được ủy quyền hoặc yêu cầu của pháp luật để làm như vậy.

Nếu bạn yêu cầu thông tin từ bất kỳ tổ chức nào thông qua Trang web của chúng tôi, bạn sẽ cần kiểm tra chính sách bảo mật của họ để tìm hiểu cách họ xử lý thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về cách các tổ chức này thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ, xử lý hoặc xử lý thông tin cá nhân bạn cung cấp cho họ thông qua Trang web của chúng tôi.

TIẾT LỘ VÀ BẢO QUẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN BÊN NGOÀI QUỐC GIA LƯU TRÚ CỦA BẠN

Thông tin cá nhân được gửi tới Trang web của chúng tôi có thể được lưu trữ trên các máy chủ đặt tại quốc gia cư trú của bạn hoặc trong các trung tâm dữ liệu của bộ xử lý dữ liệu thuê ngoài với các trung tâm dữ liệu ở Úc, Hoa Kỳ, Châu Âu và Châu Á. Chúng tôi chuyển dữ liệu ra ngoài quốc gia cư trú của bạn đến các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi để có được dịch vụ lưu trữ, sao lưu và truy xuất dữ liệu an toàn và để cung cấp dịch vụ. Chúng tôi đã thực hiện các chính sách và quy trình để bảo vệ việc lưu trữ và xử lý dữ liệu an toàn với các công ty liên quan và đã xác minh các sắp xếp bảo mật của các bộ xử lý dữ liệu thuê ngoài của nó. Khi bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn, bạn đồng ý cho chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của bạn bên ngoài quốc gia cư trú của bạn cho các mục đích được mô tả ở trên.

Khi chúng tôi nhận được sự đồng ý của bạn hoặc thực hiện các biện pháp khác để làm như vậy, chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi và các bên thứ ba khác (là khách hàng hoặc công ty dịch vụ tài chính, nhà cung cấp dịch vụ đầu tư và nhà cung cấp dịch vụ viễn thông) nằm bên ngoài quốc gia cư trú của bạn theo Luật riêng tư họ có thể cung cấp cho bạn bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào do bạn yêu cầu, bao gồm liên hệ với bạn liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ.

BẢO VỆ

Chúng tôi cố gắng đảm bảo tính bảo mật, tính toàn vẹn và quyền riêng tư của thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập. Chúng tôi đã thiết lập các biện pháp bảo vệ và sử dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi sự truy cập, sửa đổi và tiết lộ trái phép. Nhân viên, nhà thầu, đại lý và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, những người cung cấp dịch vụ liên quan đến hệ thống thông tin của chúng tôi, có nghĩa vụ tôn trọng tính bảo mật của bất kỳ thông tin cá nhân nào do chúng tôi nắm giữ. Chúng tôi xem xét và cập nhật các biện pháp bảo mật theo các công nghệ hiện tại. Thật không may, không có dữ liệu nào truyền qua internet có thể được đảm bảo là hoàn toàn an toàn.

ĐIỀU CHỈNH VÀ TRUY CẬP

Chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện tất cả các bước hợp lý để giữ cho chính xác và cập nhật, bất kỳ thông tin nào chúng tôi có về bạn. Nếu bất cứ lúc nào, bạn phát hiện ra rằng thông tin về bạn là không chính xác hoặc bạn muốn xem lại và xác nhận tính chính xác của thông tin cá nhân của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi.

Bạn cũng có thể có quyền truy cập vào thông tin cá nhân mà chúng tôi có về bạn, theo các trường hợp ngoại lệ nhất định theo quy định của pháp luật. Để yêu cầu truy cập vào thông tin cá nhân của bạn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Bạn cũng có thể thông báo cho chúng tôi để hạn chế xử lý hoặc ngừng xử lý thông tin cá nhân của bạn. Để thực hiện quyền này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

COOKIES VÀ WEB BEACONS

Chúng tôi sử dụng cookie, Web Beacons,phần mềm và công cụ đo lường trên Trang web,các nhà cung cấp dịch vụ và bên thứ ba của chúng tôi như các đối tác phân tích, quảng cáo hoặc phục vụ quảng cáo cũng vậy. Chúng tôi sử dụng và tiết lộ thông tin được thu thập thông qua việc sử dụng cookie, Web Beacons, phần mềm và công cụ đo lường theo Chính sách bảo mật này. Điều này bao gồm sử dụng thông tin để báo cáo thống kê, phân tích xu hướng, quản trị dịch vụ của chúng tôi, chẩn đoán sự cố, nhắm mục tiêu, cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể cho phép các bên thứ ba khác sử dụng cookie và Web Beacons của riêng họ để thu thập thông tin về các lượt truy cập của bạn vào Trang web. Chúng tôi không kiểm soát các cookie như vậy và việc sử dụng chúng.

Chúng tôi có thể kết hợp cookie, thông tin được thu thập thông qua cookie và Web Beacons trên Trang web với thông tin khác (bao gồm thông tin do bên thứ ba thu thập bằng cookie và Web Beacons của họ,cung cấp cookie và thông tin của chúng tôi cho bên thứ ba) và sử dụng dịch vụ phân tích - để cung cấp các dịch vụ và quảng cáo tốt hơn hoặc phù hợp hơn cho bạn trên Trang web và các trang web của bên thứ ba. Các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi và các bên thứ ba khác có thể làm tương tự để cung cấp các dịch vụ và quảng cáo phù hợp hơn cho bạn thông qua các trang web khác mà bạn có thể truy cập. 

LỰA CHỌN COOKIE

Nếu bạn không muốn thông tin được thu thập thông qua việc sử dụng cookie, web beacons hoặc phần mềm và công cụ đo lường, bạn có thể xóa hoặc từ chối Cookies hoặc một số tính năng phần mềm đo thông qua trình duyệt hoặc phần cài đặt của thiết bị di động hoặc máy tính bảng . Vô hiệu hóa các tính năng này có thể khiến một số chức năng trên Trang web hoặc các sản phẩm và dịch vụ không hoạt động đúng.

ỨNG DỤNG, WIDGET HOẶC LIÊN KẾT VỚI CÁC TRANG WEB KHÁC

Chúng tôi cung cấp các liên kết đến các trang web bên ngoài Trang web, cũng như các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi cũng cho phép một số bên thứ ba hiển thị các tiện ích và ứng dụng trên Trang web của chúng tôi cho phép bạn tương tác và chia sẻ nội dung bao gồm các nút phương tiện truyền thông xã hội như chia sẻ trên Facebook và thích, Twitter, Pinterest và Google. Các trang web, ứng dụng và widget được liên kết này không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về hành vi của các công ty được liên kết với Trang web hoặc bộ sưu tập thông tin của họ thông qua các ứng dụng hoặc widget của bên thứ ba này. Trước khi tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trên bất kỳ trang web nào khác, hoặc sử dụng các ứng dụng hoặc widget này, chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra các điều khoản và điều kiện sử dụng trang web đó và các biện pháp kiểm soát và thu thập dữ liệu của bên thứ ba có liên quan trong chính sách bảo mật của họ.
 

C-ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG


1. CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN

1.1 Bằng cách sử dụng và truy cập https://ambidon.com ("Trang web"), bạn ký kết thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý với chúng tôi, Công ty trách nhiệm hữu hạn Ambition Vietnam ("chúng tôi"hoặc "của chúng tôi"), chủ sở hữu và quản trị viên của trang web.

1.2 Bạn chấp nhận mà không giới hạn hoặc đủ điều kiện tham gia Điều khoản sử dụng, bao gồm Chính sách quyền riêng tư https://ambidon.com/page/term

1.3 Chúng tôi có thể sửa đổi quy định về Điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào bằng cách đăng phiên bản sửa đổi trên Trang web. Tuy nhiên, một thông báo cá nhân sẽ không được gửi cho bạn. Mọi điều khoản sử dụng được sửa đổi sẽ thay thế tất cả các phiên bản trước đó. Nếu bạn không đồng ý với các sửa đổi hoặc thay đổi Điều khoản sử dụng, bạn nên ngừng ngay việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào trên Trang web. Sau khi bất kỳ sửa đổi nào có hiệu lực, chúng tôi sẽ xem xét việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web để cấu thành sự chấp nhận và đồng ý với sửa đổi đó. Bạn có thể xem lại phiên bản mới nhất của Điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào tại https://ambidon.com/page/term

1.4 Thỉnh thoảng, chúng tôi sẽ đăng trên Trang web, các hướng dẫn và quy tắc liên quan đến việc sử dụng Trang web. Tất cả các hướng dẫn hoặc quy tắc như vậy đều được kết hợp bằng cách tham khảo Điều khoản sử dụng.

2. SỬ DỤNG TRANG WEB

2.1 Bạn đồng ý tuân thủ Chính sách sử dụng https://ambidon.com/page/term trong việc sử dụng trang web. Chúng tôi có thể xóa hoặc xóa bất kỳ nội dung nào bạn đã cung cấp trên Trang web nếu chúng tôi, theo quyết định tuyệt đối của chúng tôi, nghi ngờ rằng bạn đã vi phạm Chính sách sử dụng được chấp nhận.

2.2 Khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào với chúng tôi trên hoặc liên quan đến Trang web hoặc đăng ký tài khoản với chúng tôi trên Trang web, bạn đảm bảo rằng:

• Bạn đang sử dụng danh tính thực tế của bạn;

• Dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi là đúng, chính xác, đầy đủ và hiện hành; và

• Bạn sẽ duy trì và cập nhật kịp thời các thông tin cá nhân của mình và đảm bảo rằng thông tin đó được giữ đúng, chính xác, đầy đủ và hiện hành.

2.3 Trong trường hợp chúng tôi đã cung cấp cho bạn (hoặc nơi bạn đã chọn) mật khẩu cho phép bạn truy cập một số phần nhất định của Trang web, bạn thừa nhận rằng bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc giữ bí mật mật khẩu của mình và tất cả các hoạt động xảy ra theo tài khoản.

2.4 Bạn đồng ý thông báo cho chúng tôi về bất kỳ vi phạm bảo mật mật khẩu của bạn.

2.5 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ khoản 2 này.

3. TÀI LIỆU AMV

3.1 Bằng cách sử dụng và truy cập Trang web, bạn sẽ tiếp xúc với thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, ảnh, đồ họa, video, tin nhắn hoặc các tài liệu khác mà chúng tôi và / hoặc những người dùng khác của Trang web tải lên, đăng, gửi email, truyền tải hoặc bằng cách khác cung cấp trên Trang web ("Tài liệu AMV") dù công khai hay riêng tư.

3.2 Bạn hiểu Tài liệu AMV có thể gây khó chịu, không đứng đắn hoặc phản cảm.

3.3 Bạn hiểu rằng Tài liệu AMV chỉ có thể được sử dụng cho mục đích riêng và phi thương mại của bạn, chứ không phải để xuất bản, phân phối, truyền tải, truyền lại, phân phối lại, phát sóng, tái tạo hoặc lưu hành cho người khác trong cùng công ty hoặc tổ chức, chứ không phải để đăng lên các trang web hoặc diễn đàn khác, nhóm tin tức, danh sách gửi thư, bảng tin điện tử hoặc Trò chuyện Internet được điều hành bởi các trang web khác.

3.4 Bạn đồng ý không tái tạo, hiển thị hoặc cung cấp quyền truy cập vào Trang web hoặc Tài liệu AMV trên một trang web hoặc máy chủ khác.

3.5 Trong mọi trường hợp, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Tài liệu AMV nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ Tài liệu AMV nào, hoặc cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng bất kỳ Tài liệu AMV nào được đăng, gửi qua email, truyền hoặc có sẵn trên trang web.

4. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI BẢO HÀNH

4.1 Việc bạn sử dụng trang web là nguy cơ của riêng bạn. Chúng tôi từ chối mọi bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý.

4.2 Chúng tôi bảo lưu quyền bất cứ lúc nào và đôi khi để sửa đổi và ngừng, tạm thời hoặc vĩnh viễn, bất kỳ dịch vụ nào của Trang web (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) có hoặc không có thông báo. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, đình chỉ hoặc ngừng cung cấp dịch vụ đó.

4.3 Chúng tôi không bảo đảm rằng:

• Trang web sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn;

• Trang web sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn và không có lỗi;

• Mọi kết quả có thể thu được từ việc sử dụng Trang web sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy; và

• Chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hoặc tài liệu nào khác mà bạn mua hoặc có được thông qua Trang web sẽ đáp ứng mong đợi của bạn.

4.4 Chúng tôi không thể, không xác nhận và không thể chịu trách nhiệm về các thông điệp, quan điểm, ý kiến, nghiên cứu và đề xuất của các cá nhân, người dùng và tổ chức được coi là quan tâm hoặc ủng hộ bất kỳ sự bảo trợ nào của bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ cụ thể nào, quá trình điều trị hoặc thương mại giao dịch trong bất kỳ chứng khoán, đầu tư hoặc loại chứng khoán hoặc đầu tư nào cũng như không bao gồm Trang web của một liên kết đến (các) trang web khác hoặc tài nguyên ngụ ý bất kỳ hình thức chứng thực nào của chúng tôi.

4.5 Chúng tôi không chủ động xem xét hoặc chỉnh sửa tin nhắn, quan điểm, ý kiến, nghiên cứu và đề xuất của người dùng, ngay cả khi những tin nhắn, quan điểm, ý kiến, nghiên cứu và đề xuất đó được thực hiện bởi người dùng sử dụng Trang web. Mặc dù thông tin trên Trang web được lấy từ các nguồn được cho là đáng tin cậy, nhưng không có dữ liệu, tin tức, thông tin, báo cáo hoặc ý kiến ​​cũng như bất kỳ khuyến nghị nào (nếu có) được tùy chỉnh cho bất kỳ người hoặc nhóm người cụ thể nào. Do đó, vui lòng sử dụng trang web với nguy cơ của riêng bạn.

4.6 Bằng cách cung cấp thông tin và dữ liệu có sẵn trên trang web, bao gồm các sự kiện, quan điểm, ý kiến ​​và đề xuất của các cá nhân và tổ chức được coi là quan tâm, chúng tôi và các nhà cung cấp nội dung của chúng tôi sẽ không đưa ra hoặc cố tình đưa ra hoặc đại diện cho chính mình , đầu tư, thuế, pháp lý và tư vấn chuyên nghiệp khác. Bạn sẽ luôn tìm kiếm lời khuyên chuyên môn có liên quan trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào như vậy.

4.7 Chúng tôi có thể theo dõi hoặc xem xét bất kỳ lĩnh vực nào trên Trang web nơi bạn truyền tải hoặc đăng thông tin liên lạc với mục đích thúc đẩy hiệu quả, tính hữu dụng và tính phù hợp của việc sử dụng. Tuy nhiên, chúng tôi không cam kết giám sát hoặc xem xét mọi thông tin đăng tải hoặc liên lạc và chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm pháp lý liên quan đến tất cả Tài liệu AMV, cho dù có phát sinh theo luật bản quyền, nhãn hiệu, phỉ báng, quyền riêng tư, tục tĩu hay không.

5. ĐỘC LẬP

Bạn đồng ý bồi thường và giữ chúng tôi, và các công ty con, chi nhánh, cán bộ, đại lý hoặc đối tác khác và nhân viên của chúng tôi, không bị tổn hại bởi bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào, kể cả phí luật sư, được thực hiện bởi bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ bất kỳ nội dung nào bạn gửi, đăng, truyền tải hoặc cung cấp trên Trang web, việc bạn sử dụng Trang web, kết nối của bạn với Trang web, vi phạm Điều khoản sử dụng hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào của bên khác.

6. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

6.1 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, hậu quả, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các thiệt hại do mất lợi nhuận, thiện chí, sử dụng, dữ liệu hoặc tổn thất vô hình khác (ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng thiệt hại như vậy), kết quả từ:

• Việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Trang web;

• Chi phí mua sắm hàng hóa và dịch vụ thay thế phát sinh từ bất kỳ hàng hóa, dữ liệu, thông tin hoặc dịch vụ nào được mua hoặc thu được hoặc tin nhắn nhận được hoặc giao dịch được nhập thông qua hoặc từ Trang web;

• Truy cập trái phép hoặc thay đổi đường truyền hoặc dữ liệu của bạn;

• Tuyên bố hoặc hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào trên Trang web; và

• Bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến trang web.

6.2 Bất kỳ khiếu nại nào của bất kỳ bên nào đối với bên kia và bất kỳ hành động nào đối với bên kia phải được bắt đầu trong vòng 2 năm kể từ ngày nguyên nhân của hành động phát sinh, theo đó bên bị khiếu nại sẽ không còn yêu cầu gì nữa với bên khác.

7. CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

7.1 Tất cả dữ liệu cá nhân về bạn phải tuân theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi https://ambidon.com/page/term

7.2 Chính sách quyền riêng tư https://ambidon.com/page/term được coi là được đưa vào Điều khoản dịch vụ bằng cách tham chiếu đến Điều khoản này.

8. KHÓA TÀI KHOẢN

8.1 Chúng tôi có thể, trong một số trường hợp nhất định và không cần thông báo trước, theo quyết định riêng của chúng tôi ngay lập tức chấm dứt tài khoản của bạn (nếu có). Nguyên nhân cho việc chấm dứt đó sẽ bao gồm nhưng không giới hạn:

• vi phạm hoặc vi phạm Điều khoản sử dụng, Chính sách sử dụng được chấp nhận hoặc các tài liệu, hướng dẫn hoặc quy tắc được kết hợp khác;

• yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ khác;

• tự xóa tài khoản;

• xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác;

• ngừng cung cấp hoặc sửa đổi tài liệu đối với các dịch vụ trên Trang web hoặc một phần của dịch vụ đó;

• các vấn đề hoặc sự cố kỹ thuật hoặc bảo mật không mong muốn; hoặc là

• thời gian không hoạt động kéo dài.

8.2 Chấm dứt tài khoản của bạn sẽ dẫn đến:

    • xóa quyền truy cập và cấm sử dụng thêm cho tất cả các dịch vụ của Trang web được liên kết với tài khoản đó; và

• xóa mật khẩu của bạn và tất cả các thông tin, tệp và nội dung liên quan đến hoặc bên trong tài khoản của bạn (hoặc một phần trong đó).

8.3 Chấm dứt tài khoản của bạn sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác mà chúng tôi có thể được hưởng theo Điều khoản sử dụng, theo luật pháp hoặc bằng vốn chủ sở hữu và sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc trách nhiệm tích lũy nào cũng như không có hiệu lực điều khoản rõ ràng hoặc ngụ ý dự định có hiệu lực hoặc tiếp tục có hiệu lực vào hoặc sau khi chấm dứt.

9. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Khi bạn tải lên bất kỳ hình ảnh, hình được chụp và / hoặc mô tả danh sách nào lên Trang web (Nội dung trực tuyến), bạn sẽ cấp cho chúng tôi giấy phép trên toàn thế giới, miễn phí, không thể hủy ngang để sử dụng, lưu trữ, tái tạo, sửa đổi, điều chỉnh, chỉnh sửa, giao tiếp, xuất bản, thực hiện công khai, hiển thị công khai, tạo tác phẩm phái sinh và phân phối Nội dung. Bằng cách tải lên Nội dung, bạn đảm bảo rằng bạn sở hữu bản quyền của Nội dung và do đó có các quyền cần thiết để cấp phép cho chúng tôi như đã nêu. Chúng tôi sẽ có quyền đánh dấu các bức ảnh trong Nội dung và bản quyền trong các bức ảnh có hình chìm cuối cùng sẽ chỉ thuộc về chúng tôi. Tất cả các tên, sản phẩm và nhãn hiệu khác được đề cập là quyền sở hữu trí tuệ của chủ sở hữu tương ứng của họ. Không có tài liệu nào được cung cấp thông qua Trang web, bao gồm văn bản, đồ họa, mã, xếp hạng, xếp hạng, cơ sở dữ liệu, thông tin tổng hợp, Tài liệu và / hoặc phần mềm AMV có thể được sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, phân phối, xuất bản, hiển thị, tải lên, truyền tải, siêu liên kết dưới bất kỳ hình thức nào và dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự thể hiện của chúng tôi, sự chấp thuận trước bằng văn bản và sự chấp thuận của người giữ bản quyền và nhãn hiệu thương mại tương ứng. Trang web và Tài liệu AMV chỉ dành cho sử dụng cá nhân của bạn và bạn không được tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với các bên khác liên quan đến các dịch vụ và nội dung đó. Các giao dịch này bao gồm các giao dịch thương mại và giao dịch sẽ ảnh hưởng xấu đến giá trị thương mại của Trang web và Tài liệu AMV.

10. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

10.1 Điều khoản sử dụng sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và mọi khiếu nại hay tranh chấp dưới bất kỳ hình thức nào đều phải chịu sự phán quyết độc quyền của tòa án nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

10.2 Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong Điều khoản sử dụng sẽ không cấu thành từ bỏ quyền hoặc quy định đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng được tòa án có thẩm quyền xét xử thấy là không hợp lệ, thì các bên vẫn đồng ý rằng tòa án sẽ nỗ lực để có hiệu lực theo ý định của các bên như được phản ánh trong điều khoản và các điều khoản khác của Điều khoản Sử dụng vẫn còn đầy đủ hiệu lực.

10.3 Bất kỳ tài khoản nào bạn có thể có với chúng tôi đều không được chuyển nhượng và mọi quyền đối với tài khoản đó sẽ chấm dứt khi bạn qua đời. Khi nhận được một bản sao giấy chứng tử của bạn, tài khoản của bạn sẽ bị chấm dứt và tất cả nội dung mà bạn đã tạo trong tài khoản của bạn sẽ bị xóa vĩnh viễn.

10.4 Tất cả các thông báo cho chúng tôi theo Điều khoản sử dụng sẽ được gửi qua email đến: cs@am-bition.vn

 

D – ĐIỀU KHOẢN MUA HÀNG

I. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC GIAO DỊCH MUA BÁN


1. TỔNG QUÁT

1.1 Bằng cách mua bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, gói hoặc đăng ký nào, bao gồm quyền truy cập https://ambidon.com ("Sản phẩm" ) từ công ty TNHH Ambition Vietnam (" AMV "), Bạn ( đơn vị mua Sản phẩm) ký kết thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý với AMV.

1.2 Mục I (Điều khoản áp dụng cho tất cả các giao dịch mua bán) chứa các điều khoản bao quát về mối quan hệ giữa Bạn và AMV. Các điều khoản cụ thể sẽ được áp dụng tùy thuộc vào loại Sản phẩm được mua. Các điều khoản này được bao gồm trong các phần có liên quan trong Điều khoản mua hàng đề cập cụ thể đến Sản phẩm. Ngoài ra, AMV có thể chỉ định bằng văn bản rằng các điều khoản khác (không có trong Điều khoản mua hàng này) dù sao cũng có thể áp dụng cho việc mua một số Sản phẩm nhất định ("Điều khoản bổ sung"). Điều khoản bổ sung có thể bao gồm nhưng không giới hạn trong Chính sách bảo mật, Điều khoản sử dụng, Chính sách sử dụng được chấp nhận (như được định nghĩa dưới đây), Nguyên tắc quảng cáo và nội dung. Bạn nên xem lại các điều khoản này trước khi sử dụng bất kỳ Sản phẩm nào hoặc tham gia vào bất kỳ giao dịch nào trên Trang web hoặc với AMV.

1.3 Bạn đồng ý rằng AMV có thể sửa đổi / thêm / xóa Điều khoản mua hàng bất cứ lúc nào mà không chịu trách nhiệm và không cần thông báo cho Bạn. Điều khoản mua hàng được sửa đổi / thêm / xóa sẽ được cung cấp vào ngày https://ambidon.com/page/term và sẽ có hiệu lực sau 10 ngày kể từ khi có sẵn ("Ngày hiệu lực"). Bạn nên thường xuyên kiểm tra các sửa đổi / bổ sung / xóa đối với Điều khoản mua hàng, trước khi sử dụng bất kỳ Sản phẩm nào hoặc tham gia vào bất kỳ giao dịch nào, trên Trang web hoặc với AMV. Việc bạn sử dụng trang web vào hoặc sau Ngày có hiệu lực sẽ cấu thành sự đồng ý của bạn với Điều khoản mua hàng được sửa đổi.

1.4 Bạn hiểu rằng, bạn phải, bằng chi phí của mình, cung cấp dịch vụ viễn thông, máy tính và các thiết bị hoặc dịch vụ khác cần thiết để truy cập bất kỳ Sản phẩm nào. Bạn phải tuân thủ tất cả các quy tắc và quy định áp dụng cho các phương tiện mà Bạn đã sử dụng để truy cập Sản phẩm (ví dụ: truy cập internet).

1.5 Điều khoản mua hàng chứa toàn bộ sự hiểu biết giữa AMV và Bạn và thay thế mọi thỏa thuận, thảo luận và đại diện trước đó (bao gồm cả sự trình bày sai) giữa các bên, dù bằng văn bản hay bằng lời, liên quan đến vấn đề được nêu trong tài liệu này.

1.6 Trừ khi được quy định rõ ràng trong Điều khoản mua hàng, bất kỳ người nào không phải là thành viên của Điều khoản mua hàng sẽ không có bất kỳ quyền nào theo Điều khoản mua hàng theo Hợp đồng hoặc theo cách khác.

2 MUA SẢN PHẨM

2.1 Trong trường hợp Bạn đã mua bất kỳ Sản phẩm nào từ AMV, Bạn hiểu rằng, trừ khi AMV có quy định khác bằng văn bản, Sản phẩm đó có hiệu lực trong 10 ngày (trừ gói Cơ bản và Tiết Kiệm) kể từ ngày mua ("Thời hạn hiệu lực" ).

2.2 Mỗi sản phẩm có thể cho phép bạn nhập các loại và số lượng sản phẩm được chỉ định từ AMV. Mặc dù có bất kỳ quy định nào khác trong các Điều khoản mua hàng này, AMV có quyền thay đổi các loại và số lượng của các sản phẩm đó bất cứ lúc nào trong thời gian hiệu lực.

2.3 Nếu bạn quyết định mua Sản phẩm khác sau khi hết hạn Sản phẩm trước đó, Bạn hiểu rằng mọi phần chưa sử dụng của Sản phẩm trước của bạn sẽ không được chuyển sang Sản phẩm mới mua của bạn.

2.4 Sản phẩm do Bạn mua chỉ dành cho mục đích sử dụng của bạn và không thể chuyển sang người dùng khác. Bạn phải chịu trách nhiệm cho tất cả các giao dịch được thực hiện bằng Sản phẩm của bạn nếu bạn tiết lộ hoặc chia sẻ Sản phẩm của mình với người dùng khác.

2.5 AMV có thể cấp cho Bạn quyền truy cập vào tài khoản ("Tài khoản") cho mục đích quản lý Sản phẩm mà bạn được hưởng theo gói. Bạn hiểu rằng tất cả việc sử dụng Tài khoản phải tuân theo Mục 8 bên dưới (Truy cập Ambidon).

2.6 Bạn không được sử dụng Sản phẩm theo bất kỳ cách nào gây hại cho AMV và các công ty con, chi nhánh, cán bộ, đại lý hoặc đối tác khác và nhân viên hoặc bất kỳ khách hàng nào của AMV hoặc Sản phẩm hoặc người dùng khác.

2.7 Bạn không được chuyển nhượng, cấp phép lại hoặc chuyển nhượng bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào của bạn theo hợp đồng.

2.8 Sau khi mua Sản phẩm, Bạn không được phép chuyển nhượng hoặc trao đổi Sản phẩm với bất kỳ Sản phẩm nào khác mà AMV mang đầy đủ hoặc một phần.

3 ĐIỀU CHỈNH GIÁ

3.1 AMV có quyền điều chỉnh lại Giá của bất kỳ Sản phẩm nào tại bất kỳ thời điểm nào.

3.2 Giá sửa đổi sẽ được công bố trên trang web.

4 THANH TOÁN VÀ GIA HẠN THUÊ BAO

4.1 Bạn sẽ thanh toán cho AMV tất cả các khoản phí phát sinh liên quan đến việc mua Sản phẩm ("Mua hàng") thông qua phương thức thanh toán do AMV cung cấp theo thời gian. Bạn thừa nhận rằng AMV chỉ có nghĩa vụ kích hoạt hoặc cho phép Bạn sử dụng Sản phẩm của mình khi bạn chấp thuận mua, sự chấp thuận này sẽ bao gồm xem xét và phê duyệt tất cả các Sản phẩm trong đơn đặt hàng của bạn (bao gồm chấp nhận các điều khoản và điều kiện) và cho tất cả các khoản phí phát sinh liên quan đến việc mua Sản phẩm đang được thực hiện. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất kỳ phương thức thanh toán nào mà bạn đã chọn.


4.2 Tất cả các khoản phí đều bao gồm thuế.

4.3 AMV đôi khi có thể phát hành cho các điểm tín dụng của Bạn (bao gồm nhưng không giới hạn ở tín dụng quảng cáo, tín dụng đăng quảng cáo, tín dụng niêm yết lại, v.v.), có thể được áp dụng, được sử dụng để bù đắp các khoản phí phải trả cho một mua hàng nhất định. Bạn sẽ được thông báo, bằng cách thông báo trên tài khoản Ambidon của bạn hoặc bằng cách gửi email cho Bạn, về các loại Sản phẩm mà điểm tín dụng có thể được sử dụng. AMV có quyền thay đổi các khoản điểm tín dụng có thể được sử dụng để bù đắp các khoản phí phải trả cho một lần Mua nhất định trong thời gian hiệu lực của nó và sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Bất kỳ biến thể nào đối với các khoản điểm tín dụng có thể được sử dụng để bù đắp các khoản phí phải trả cho một lần Mua nhất định sẽ hiển thị trên tài khoản Ambidon của bạn trước khi Bạn tiêu thụ bất kỳ khoản điểm tín dụng nào.

Bạn hiểu rằng trừ khi có quy định khác, tất cả các khoản điểm tín dụng do AMV phát hành sẽ có hiệu lực trong 12 tháng kể từ ngày điểm tín dụng được phát hành. Bất kỳ khoản điểm tín dụng nào không được sử dụng trong khoảng thời gian 12 tháng này sẽ bị AMV tịch thu mà không cần thông báo cho Bạn. Bạn sẽ không được hưởng bất kỳ khoản bồi thường nào từ AMV do bị tịch thu như vậy. Bạn hiểu rằng các khoản điểm tín dụng bị tịch thu sẽ không được chuyển sang bất kỳ khoản điểm tín dụng tiếp theo nào có thể được AMV cấp cho bạn hoặc do Bạn mua từ AMV.

4.4 Chỉ sử dụng số dư trong Tài khoản Ambidon của bạn cho Dịch vụ Ambidon.

4.5 Không được phép sử dụng để tích hợp với các dịch vụ của đối tác khác.

4.6 Không thể chuyển đổi thành hoàn trả tiền mặt hoặc trao đổi với tài khoản Ambidon của bạn

5. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

AMV bảo lưu tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến bất kỳ nội dung và Sản phẩm nào mà nó cung cấp cho Bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở Trang web và Bản tin, và mọi quyền bản quyền và nhãn hiệu thương mại. Tất cả các tên, sản phẩm và nhãn hiệu khác được đề cập là quyền sở hữu trí tuệ của chủ sở hữu tương ứng của họ. Không có điều khoản nào trong Điều khoản mua hàng này được hiểu hoặc coi là cấp hoặc cung cấp cho Bạn bất kỳ quyền, giấy phép, quyền lợi hoặc sự cho phép đối với bất kỳ tài sản trí tuệ nào của AMV theo bất kỳ cách nào, bao gồm, mà không giới hạn tính tổng quát của quyền đã nêu ở trên, quyền sao chép , chuyển nhượng, xuất bản, lưu trữ, tạo các tác phẩm phái sinh hoặc sử dụng tương tự và quyền sử dụng bất kỳ tài sản trí tuệ nào của AMV một cách trái phép.

6. BỒI THƯỜNG VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

6.1 Bạn đồng ý, bằng chi phí của mình, để bồi thường, bảo vệ và giữ AMV,các công ty con, chi nhánh, cán bộ, đại lý hoặc đối tác khác và nhân viên của mình, chống lại mọi khiếu nại hoặc yêu cầu, kể cả

phí luật sư, được thực hiện bởi bất kỳ khoản phí nào của luật sư do bên thứ ba hoặc phát sinh từ: -

• xuất bản Quảng cáo / Danh sách của bạn;

• nội dung của Quảng cáo / Danh sách của bạn;

• mọi tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ do Bạn cung cấp, mà các thành viên của cộng đồng (bao gồm cả người dùng của Trang web) có thể truy cập thông qua Quảng cáo / Danh sách của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ khiếu nại nào về vi phạm bản quyền hoặc vi phạm bản quyền, nói xấu, vi phạm về bảo mật, vi phạm quyền riêng tư, quảng cáo sai lệch hoặc lừa đảo hoặc thực hành bán hàng); và / hoặc

• Bạn vi phạm Điều khoản mua hàng.


6.2 Bất kỳ khiếu nại nào của bất kỳ bên nào đối với bên kia và bất kỳ hành động nào đối với bên kia phải được bắt đầu trong vòng hai (2) năm kể từ ngày nguyên nhân của hành động phát sinh, theo đó bên bị thiệt hại sẽ có không yêu cầu gì thêm đối với bên kia.

6.3 Trong mọi trường hợp, trách nhiệm tổng hợp của AMV đối với mọi khiếu nại hoặc theo Điều khoản mua hàng vượt quá phí tổng hợp mà Bạn đã trả trong khoảng thời gian 12 tháng trước tại thời điểm mà (các) khiếu nại được thực hiện đối với AMV.

6.4 Mặc dù có bất kỳ điều khoản nào khác trong Điều khoản mua hàng và ở mức độ tối đa được phép theo luật hiện hành, trong mọi trường hợp, AMV sẽ không chịu trách nhiệm về các tổn thất, trực tiếp và / hoặc gián tiếp, liên quan đến (1) nội dung hoặc chất lượng của Quảng cáo / Liệt kê; (2) sự gián đoạn hoặc gián đoạn của internet ảnh hưởng đến Quảng cáo / Danh sách; (3) lỗi hoặc chậm trễ trong AMV cung cấp Sản phẩm; (4) mất dữ liệu hoặc Nội dung của Khách hàng; (5) thiệt hại, gián đoạn hoặc gây thương tích cho trang hoặc trang web AMV của Khách hàng và / hoặc (6) bất kỳ sự chậm trễ hoặc thất bại nào trong hoạt động do hoặc gây ra bởi các sự kiện nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của AMV, bất kể sự mất mát hay thiệt hại đó là hợp lý có thể thấy trước hoặc AMV biết hoặc trước đây đã được thông báo về khả năng mất mát hoặc thiệt hại đó.

7. KHƯỚC TỪ

7.1 Bạn rõ ràng hiểu và đồng ý rằng:

• các dịch vụ của mình sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn

• các dịch vụ của mình sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn và không có lỗi;

• các dịch vụ của mình sẽ có thể truy cập bất cứ lúc nào hoặc bất cứ lúc nào thông qua kênh do Bạn chọn hoặc sử dụng;

• chất lượng của bất kỳ dịch vụ, thông tin hoặc tài liệu nào khác mà Bạn đã mua hoặc có được thông qua các dịch vụ của nó sẽ đáp ứng mong đợi của bạn;

• mọi lỗi trong dịch vụ sẽ được sửa chữa; và

• thông tin được cung cấp trên trang web là chính xác.

7.2 Để tránh nghi ngờ, không có lời khuyên hay thông tin nào, dù bằng miệng hay bằng văn bản, mà Bạn nhận được từ AMV hoặc nhân viên, đại lý hoặc thông qua hoặc từ các dịch vụ sẽ tạo ra bất kỳ bảo hành nào không được nêu rõ trong Điều khoản mua hàng.

8. SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

8.1 Bạn thừa nhận rằng AMV có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn. Những thông tin này bao gồm nhưng không giới hạn Tên, ảnh, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ của bạn.

8.2 AMV phải tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu hiện hành (nếu có) trong việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và lưu giữ thông tin cá nhân.

8.3 Bạn đồng ý rằng ngay cả sau khi hoàn thành bất kỳ giao dịch nào giữa Bạn và AMV, AMV vẫn có quyền sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích của công khai các sản phẩm và dịch vụ của AMV cho Bạn hoặc liên hệ với Bạn để nhận phản hồi.

8.4 Tất cả dữ liệu cá nhân về Bạn phải tuân theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi https://ambidon.com/page/term. Chính sách quyền riêng tư này được coi là được đưa vào Điều khoản mua hàng bằng cách tham khảo Mục 10 này.

9. CHẤM DỨT

9.1 AMV có thể chấm dứt Điều khoản mua hàng mà không cần thông báo trước. Nguyên nhân cho việc chấm dứt đó sẽ bao gồm nhưng không giới hạn: -

• yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ khác;

• không tuân thủ Điều khoản mua hàng;

• xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác;

• ngừng cung cấp hoặc sửa đổi tài liệu đối với các dịch vụ của Trang web hoặc một phần của dịch vụ này; hoặc là

• các vấn đề hoặc sự cố kỹ thuật hoặc bảo mật không mong muốn.

9.2 Bạn hiểu thêm rằng việc chấm dứt Điều khoản mua hàng sẽ dẫn đến việc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Sản phẩm mà bạn đã mua. AMV sẽ không có nghĩa vụ hoàn trả cho Bạn toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của bất kỳ khoản phí nào mà Bạn đã trả trước. Ngoài ra, Bạn không được hưởng bất kỳ khoản bồi thường hoặc bồi thường nào, cho dù mất quyền phân phối, thiện chí hay nói cách khác, do việc chấm dứt Điều khoản mua hàng theo các điều khoản của nó.

9.3 Việc chấm dứt Điều khoản mua hàng sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác AMV có thể được hưởng theo Điều khoản mua hàng, theo luật pháp hoặc bằng vốn chủ sở hữu và sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc trách nhiệm tích lũy nào cũng như không có hiệu lực của bất kỳ điều khoản nào rõ ràng hoặc ngụ ý dự định có hiệu lực hoặc tiếp tục có hiệu lực vào hoặc sau khi chấm dứt.

10 CƯỠNG CHẾ

10.1 Điều khoản mua hàng sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và bất kỳ khiếu nại hay tranh chấp nào thuộc bất kỳ bản chất nào đều phải chịu sự phán quyết độc quyền của tòa án nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

10.2 Việc AMV không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong Điều khoản mua hàng sẽ không cấu thành từ bỏ quyền hoặc quy định đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản mua hàng được tòa án có thẩm quyền xét xử thấy là không hợp lệ, thì các bên vẫn đồng ý rằng tòa án sẽ nỗ lực để có hiệu lực theo ý định của các bên như được phản ánh trong điều khoản và các điều khoản khác của Điều khoản mua hàng vẫn còn đầy đủ hiệu lực

11. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Trừ khi có quy định khác trong tài liệu này, tất cả các thông báo cho AMV theo Điều khoản mua hàng sẽ được gửi qua e-mail đến cs@am-bition.vn

 

II. DỊCH VỤ TIẾP THỊ


1. Mục 3 (Dịch vụ tiếp thị) sẽ được áp dụng cho tất cả các hình thức dịch vụ tiếp thị có thể được AMV cung cấp theo thời gian. Các dịch vụ tiếp thị như vậy sẽ liên quan đến Danh sách hoặc Quảng cáo.

2. Tùy thuộc vào loại dịch vụ tiếp thị mà bạn đã mua, Danh sách hoặc Quảng cáo (tùy trường hợp) có thể liên quan đến quảng cáo hoặc quảng cáo của: -

2.1 Dịch vụ của bạn như một người bán hàng bất động sản;

2.2 bán hoặc cho thuê bất động sản, cả văn phòng và nhà ở; hoặc là

3. Đối với mục đích của Phần 3 này (Dịch vụ tiếp thị), "Nội dung" có nghĩa là nội dung của Danh sách hoặc Quảng cáo (tùy trường hợp) và bất kỳ nội dung và hướng dẫn nào khác do Bạn cung cấp cho AMV, được yêu cầu một cách hợp lý bởi AMV để xuất bản Da

4. Vui lòng kiểm tra Trang web, đơn đặt hàng, hóa đơn, xác nhận e-mail (nếu có) hoặc với AMV để biết chi tiết về Quảng cáo / Danh sách mà bạn được hưởng.

5. Nội dung gửi:

5.1 Tất cả Nội dung phải được gửi tới AMV thông qua các phương thức được AMV chỉ định trước ngày đặt Danh sách / Quảng cáo.

5.2 Tuy nhiên, nếu gói dịch vụ tiếp thị của bạn cho phép Danh sách để được đặt ngay sau khi gửi trên Trang web, Bạn có thể gửi Nội dung của mình đến Trang web bất cứ lúc nào. Trong trường hợp Bạn không thể gửi Nội dung thông qua Trang web hoặc nếu AMV đã hướng dẫn như vậy, vui lòng gửi Nội dung tới AMV qua e-mail đến cs@am-bition.vn hoặc thông qua phương thức đó mà AMV có thể chỉ định .

5.3 Tất cả Nội dung phải được gửi theo định dạng tệp được chỉ định bởi AMV.

5.4 Bạn đảm bảo rằng: -

• tất cả Nội dung do Bạn gửi tới AMV không được bảo mật; và

• tất cả Nội dung do Bạn gửi cho AMV không vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền hợp đồng, bản quyền, nhãn hiệu, quyền riêng tư hoặc quyền cá nhân hoặc quyền sở hữu khác.

6. Vị trí Quảng cáo/ Danh sách

6.1 Việc AMV chấp nhận thanh toán theo việc bạn mua gói dịch vụ tiếp thị sẽ không được coi là một cam kết của AMV để chấp nhận bất kỳ Quảng cáo / Danh sách nào. AMV có quyền phê duyệt hoặc từ chối bất kỳ Quảng cáo / Danh sách nào theo quyết định riêng của mình mà không cần cung cấp lý do cho Bạn. AMV giữ toàn quyền quyết định vị trí của bất kỳ Quảng cáo / Danh sách nào.

6.2 Bạn hiểu rằng vị trí, vị trí và cách trình bày của Quảng cáo / Danh sách theo quyết định của AMV và AMV, theo quyết định tuyệt đối của mình, đôi khi có thể thay đổi cách Quảng cáo / Danh sách được đặt, định vị và trình bày .

6.3 Khi gửi Nội dung cho vị trí của Quảng cáo / Danh sách, Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng:

• Bạn đã tuân thủ Chính sách sử dụng và Điều khoản dịch vụ được chấp nhận của AMV (nếu có);

• Bạn có quyền xuất bản Nội dung mà không vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào và không vi phạm bất kỳ luật nào, cụ thể là Bạn không sử dụng ảnh do người dùng khác của Trang web cung cấp trừ khi những bức ảnh đó được cung cấp dưới những bức ảnh được chia sẻ;

• không có hình ảnh nào trong Nội dung chứa logo hoặc tên của bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào của AMV;

• Bạn đã có được tất cả các phê duyệt, giấy phép, sự đồng ý và giấy phép cần thiết liên quan đến bất kỳ hoạt động quảng cáo nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các lần rút thăm may mắn, có trong Quảng cáo / Danh sách, nếu có;

• Nội dung là đúng, hiện tại và chính xác và không cung cấp bất kỳ thông tin sai lệch hoặc xuyên tạc bất kỳ luật hoặc thực tế nào, hoặc nói quá hoặc truyền đạt ấn tượng sai về bất kỳ thông tin liên quan nào;

• Bạn đã tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành trong việc đặt Quảng cáo / Danh sách, cho dù trong phạm vi quyền hạn mà Quảng cáo / Danh sách được đặt hoặc quyền tài phán mà đối tượng được nhắm mục tiêu của Quảng cáo / Danh sách cư trú .

6.4 Đối với bất kỳ trang web của bên thứ ba nào có thể được liên kết thông qua Nội dung, Bạn phải đảm bảo rằng trang web của bên thứ ba có liên quan đến Nội dung và trang web của bên thứ ba không phải là trang web cung cấp dịch vụ đấu giá hoặc quảng cáo.

6.5 Bạn phải đảm bảo rằng tất cả các Danh sách được đặt trong các danh mục mô tả đúng nhất các dịch vụ mà bạn đang cung cấp. AMV có quyền định vị lại Danh sách cho danh mục chính xác. Ví dụ: Danh sách liên quan đến việc bán bất động sản nên được đặt trong danh mục ["để bán"], trong khi Danh sách liên quan đến việc cho thuê hoặc cho phép một tài sản cho thuê nên được đặt trong danh mục ["cho thuê"] .

6.6 AMV có quyền xóa bất kỳ Quảng cáo / Danh sách nào không tuân thủ Điều khoản mua hàng hoặc theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan chính phủ mà không cần cung cấp lý do hoặc thông báo trước cho Bạn.

6.7 Bạn hiểu rằng thỉnh thoảng AMV có thể thay đổi định dạng và bố cục của Trang web mà không cần thông báo trước cho Bạn. Điều này có thể dẫn đến thay đổi định dạng hoặc bố cục của Quảng cáo / Danh sách của bạn. Tuy nhiên, AMV sẽ không thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với nội dung hoặc kích thước của Quảng cáo / Danh sách của bạn.

6.8 Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể yêu cầu AMV rút bất kỳ Quảng cáo / Danh sách nào đã được xuất bản. Tuy nhiên, AMV không chịu trách nhiệm hoàn trả cho Bạn bất kỳ khoản phí hoặc Sản phẩm nào bạn đã trả cho Quảng cáo / Danh sách đã rút.

6.9 Việc sử dụng thẻ HTML, bot hoặc bất kỳ phương tiện nào khác ngoài các thẻ được cung cấp trên Trang web là vi phạm Điều khoản mua hàng và có thể dẫn đến AMV xóa Danh sách của bạn. Việc tiếp tục vi phạm Phần này có thể dẫn đến đình chỉ hoặc chấm dứt Tài khoản của bạn và bị mất phần còn lại của gói dịch vụ tiếp thị của bạn.

7. Sử dụng nội dung:

7.1 Bạn cấp cho AMV quyền sử dụng, sao chép, sửa đổi, điều chỉnh và / hoặc thao túng Nội dung cho các mục đích bao gồm nhưng không giới hạn đối với hiệu suất hoặc hiển thị công khai, hoặc tiếp thị của AMV hoặc phân phối hoặc vị trí của Quảng cáo / Danh sách trên các phương tiện khác ngoài Trang web hoặc Bản tin.

7.2 Bạn hiểu rằng AMV có thể sử dụng Tên và ảnh của bạn (nếu có) cho các mục đích của hoạt động tiếp thị hoặc phân phối của AMV.

 

III. TRUY CẬP AMBIDON


1. Mục III sẽ được áp dụng cho tất cả các Tài khoản cho các mục đích của Phần III này.

2. Tài khoản là tài khoản cá nhân và chỉ có thể được truy cập bởi một người dùng.

3. Tài khoản không thể được chuyển cho người dùng khác. Bạn phải chịu trách nhiệm cho tất cả các giao dịch được thực hiện bằng Tài khoản của bạn nếu Bạn tiết lộ hoặc chia sẻ Tài khoản của mình với Người dùng khác.

4. Bạn thừa nhận rằng Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về: -

4.1 duy trì tính bảo mật của mật khẩu của bạn; và

4.2 tất cả các hoạt động xảy ra trong Tài khoản của bạn.

5. AMV có quyền truy cập Tài khoản của bạn cho mục đích kiểm duyệt và / hoặc điều tra theo quyết định riêng của mình mà không cần thông báo trước cho Bạn.

6. Bạn hiểu rằng thỉnh thoảng, Trang web có thể đang được bảo trì và / hoặc bảo trì. Trong khoảng thời gian đó, Trang web và do đó, Tài khoản sẽ không thể truy cập được.

7. Tất cả các hoạt động xảy ra trong Tài khoản của bạn phải tuân thủ Chính sách sử dụng được chấp nhận và với tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành.

8. AMV có quyền xóa bất kỳ Danh sách nào trong Tài khoản của bạn dường như là một bài đăng thử nghiệm, tuyển dụng, sai hoặc Danh sách không trung thực hoặc không nghiêm trọng, mà không cần thông báo cho Bạn.

9. AMV có thể, trong một số trường hợp nhất định và không cần thông báo trước cho Bạn, theo quyết định riêng của mình, ngay lập tức chấm dứt hoặc tạm dừng trong khoảng thời gian như AMV có thể xác định, Tài khoản của bạn và quyền truy cập vào Sản phẩm mà bạn đã mua. Nguyên nhân chấm dứt và đình chỉ sẽ bao gồm nhưng không giới hạn: -

9.1 vi phạm hoặc vi phạm Điều khoản mua hàng;

9.2 yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ khác;

9.3 xóa tài khoản tự khởi tạo;

9.4 xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác;

9.5 ngừng hoặc sửa đổi tài liệu đối với các dịch vụ của Trang web hoặc một phần của dịch vụ này;

9.6 sự cố hoặc sự cố kỹ thuật hoặc bảo mật không mong muốn; hoặc là

9.7 thời gian không hoạt động kéo dài.

10. Chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản của bạn sẽ dẫn đến: -

10.1 loại bỏ quyền truy cập và cấm sử dụng thêm tất cả các dịch vụ của Trang web và Sản phẩm;

10.2 tịch thu tất cả các bộ phận chưa sử dụng của Sản phẩm mà bạn đã mua; và

10.3 xóa mật khẩu của bạn và tất cả thông tin, tệp và nội dung liên quan đến tài khoản được liên kết với hoặc bên trong Tài khoản của bạn (hoặc một phần trong đó).

11. Việc chấm dứt Tài khoản của bạn sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác AMV có thể được hưởng theo Điều khoản mua hàng, theo luật pháp hoặc bằng vốn chủ sở hữu và sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc trách nhiệm tích lũy nào cũng như không có hiệu lực của bất kỳ điều khoản nào đó là rõ ràng hoặc bằng ngụ ý dự định có hiệu lực hoặc tiếp tục có hiệu lực vào hoặc sau khi chấm dứt đó.